Lorna Byrneová: Modlitby od srdca a prednášky autorky už 20. novembra 2018

Všade, kde sa objaví, ju vítajú zástupy. Ľudia chcú túto charizmatickú ženu s neobyčajným darom vidieť, počúvať jej úprimné rozprávanie či dostať od nej požehnanie. Pri príležitosti vydania svojej novej knihy Modlitby od srdca zavíta írska mystička, autorka viacerých medzinárodných bestsellerov, Lorna Byrneová do Bratislavy.

V koncertnej sieni Slovenského rozhlasu bude mať 20. novembra o 17:00 exkluzívnu moderovanú prednášku s rovnomenným názvom Modlitby od srdca.

Lorna Byrneová už pomohla miliónom ľudí na celom svete tým, že na nich apeluje, aby si uvedomili, že každý jeden má svojho strážneho anjela. Pripomína im, že môžu žiadať o pomoc Boha a anjelov. Ľudia sa jej však často pýtajú, ako majú formulovať svoje žiadosti a prosby o pomoc. Aj o tom píše Lorna vo svojej najnovšej knihe. Na túto tému bude tiež  hovoriť na prednáške a poradí, aké modlitby použiť v rozmanitých životných situáciách.

V knihe Modlitby od srdca o tom píše: „Niekedy sú naše modlitby natoľko zamerané na žiadanie o isté veci, že zabúdame načúvať, čo sa nám Boh, anjeli a naši milovaní snažia povedať. Boh má stále pre nás pripravenú hojnosť darov. Sú to malé aj veľké dary. Chce dopriať každému človeku požehnanie, ktoré mu zmení život, počnúc okamihom narodenia. Boh urobí všetko možné pre to, aby sa to stalo, no nikdy nezasahuje do slobodnej vôle jedinca. To je dobrý dôvod na to, aby sme s Bohom v modlitbe nadviazali inteligentné hovory – počúvali a aj kládli otázky.“

modlitby zo srdca

Po moderovanej a do češtiny tlmočenej prednáške Lorna Byrneová každému osobne požehná. Pre všetkých záujemcov bude na mieste možnosť zakúpiť najnovšiu knihu Lorny Byrneovej Modlitby zo srdca s podpisom autorky.

Knihy Lorny Byrneovej vydané v slovenčine vo vydavateľstve Ikar: Anjeli v mojich vlasoch, Schody do neba, Posolstvo nádeje od anjelov, Láska z nebies, Anjelské posolstvo, Anjelské zamyslenie, Anjeli na dosah.

Predaj vstupeniek na prednášku Modlitby od srdca: www.predpredaj.sk